PERFORMANS KOÇLUĞU
21 Mayıs 2020
Biboplar
15 Mayıs 2020

AKRAN KOÇLUĞU (AKRAN ARABULUCULUĞU)

Koçluk ve Danışmanlık > AKRAN KOÇLUĞU (AKRAN ARABULUCULUĞU)

AKRAN KOÇLUĞU (AKRAN ARABULUCULUĞU)

Akran arabuluculuğu , aynı yaşlarda / mekanlarda olan / benzeri sorunları paylaşan çocukların, birbirleriyle uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı oldukları bir program, bir süreçtir. Okullarda öğrenciler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümünde akran arabuluculuk programı oldukça etkili bir eğitim programıdır
“Anlaşmazlık Çözümü ve Akran Ara buluculuk” ” eğitim programının eğitsel değeri öne çıkarılmalıdır. Öğrencilerin ara buluculuk becerilerini öğrendikten sonra kendi anlaşmazlıklarını bir yetişkin yardımına ve desteğine başvurmadan bizzat kendilerinin çözecekleri vurgulanmalıdır.
Öğretmen yardımına çok seyrek başvurulacağı için öğretmenlerin zamanlarının önemli bir bölümünün öğrenme ve öğretme sürecine ayrılacağı öğretmenlere belirtilmelidir. Ara buluculuk becerilerinin öğrencilerin öz saygı, öz düzenleme ve öz güven becerilerinin gelişimine katkıda bulunacağı yine hem öğretmenlere hem de öğrencilere açıklanmalıdır.

Bunlara ek olarak, özellikle arabuluculuk yapan öğrenciler açısından, akran arabuluculuğun faydalarına ilişkin olarak şunlar sayılabilir:

 • Arabulucu öğrenci liderlik becerilerini geliştirecektir.
 • Arabulucu öğrenci yaşamının her noktasına taşıyacağı iletişim, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirecektir.
 • Ara bulucu öğrenci öz denetimini, öz yönetimini, öz saygısını ve öz güvenini geliştirecektir.
 • Ara bulucu öğrencinin arkadaşları arasındaki önemi ve etkisi artacaktır.
 • Ara buluculuk, öğrencileri sorunlarını yapıcı çözme konusunda adanmışlıklarını arttıracaktır.
 • Ara bulucu öğrenci, yaşamının ve kariyerinin her noktasına taşıyacağı müzakere, diyalog ve sorun çözme becerilerini geliştirecek ve ilerletecektir.
 • Öğrenciler kendi anlaşmazlıklarını çözmede daha fazla sorumluluk alacaklardır.
 • Arabuluculuk süreci, öğrencilere duygularını paylaşma, diğer öğrencileri anlama,empati ve gereksinimlerini olumlu yöntemlerle karşılama yollarını kazandırır.
 • Öğretmenler, öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve istenmeyen davranışları yönetmek için daha az zaman ve enerji harcayacaklardır.
 • Akran arabuluculuğu güce dayalı otoriter, cezalandırıcı disiplin yaklaşımını azaltacak,onarıcı olanı arttıracaktır.
 • Akran arabuluculuğu öğrenciler ve öğretmenler arasında yaşanan tansiyonu düşürecektir.
 • Akran arabuluculuğu öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkilerin daha olumlu ve yapıcı geçmesine neden olacağı için okul iklimini olumlu yönde etkileyecektir.
 • Öğretmenlerin, öğretime öğrencilerin de öğrenmeye ayırdıkları zamanı arttıracaktır.
 • Okulda öğrenciler, kişiler arası çatışmaları daha pozitif ve yapıcı olarak yorumlayacaklardır, dolayısıyla da çatışmaların daha işbirlikli yönetimine yöneleceklerdir.
 • Okul disiplin sorunlarının öğretmenler ve okul yöneticileri üzerinde oluşturduğu baskı ile disiplin sorunları ve bu sorunlara ayrılan zaman azalacaktır.
 • Çatışma çözümü ve akran arabuluculuk eğitimi, sınıf ve okul atmosferini geliştirecektir.