Obsesif Kompulsif Bozukluk
15 Mayıs 2020
Panik Atak
15 Mayıs 2020

Çocuk ve Ergen Terapisi

Psikolojik Rahatsızlıklar > Çocuk ve Ergen Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki bireyler oldukça fazla problemler yaşayabilmektedir. Bu dönem içerisinde yaşanan bazı problemler ise şunlardır; sosyalleşme problemleri, öğrenme de güçlük çekme problemleri ve aile içinde olan çatışmalar gibi. Bu gibi durumlar sonucunda ise çocuk ve ergen terapisi ile yardım alabilirsiniz.

Çocuk ve Ergen Terapisi Nasıl Gerçekleşir?

Çocuklar ve ergenler için nasıl bir tedavi uygulanacağı uzman terapist tarafından tespit edilmektedir. Uzman terapistin uygulayacağı tedavide dikkate aldığı ölçütler ise şunlardır; çocuğun problemleri, çocuğun hikayesi, çocuğun gelişim seviyesi, tedaviye katılım sağlama oranı, çocuk ya da ergenin yaşamış olduğu psikolojik sorunlar gibi ölçütler dikkate alınarak uygulanacak terapi tedavi yöntemi belirlenmektedir. Çocuk veya ergenin alacağı psikometri terapi eğitimi için kendini rahat hissetmesi en önemli unsurlardan biri olmaktadır. Kendini da güvende ve rahat hisseden bir çocuğun tedaviye karşı vereceği cevap daha hızlı olmaktadır.
Çocuk ve ergenler için uygulamada olan azı terapi çeşitleri ise şunlardır:

  • Oyun terapisi
  • Grup terapisi
  • Aile terapisi
Gibi bazı terapi yöntemleri uygulanarak çocuk ve ergenlerin yaşamış olduğu psikolojik ve sosyolojik sorunların çözümü bulunmaktadır.

Çocuk ve Ergen Oyun Terapisi

Burada genellikle okul öncesinde bulunan çocuklardan yaşamış oldukları duygusal travmalar için geliştirilmiş olan oyun ve oyuncak çeşitleri yardımı ile küçük yaşta olan çocuklar terapi edilir. Kullanılan oyuncak çeşitleri ise daha çok, aksiyon figürlü oyuncaklardır. Bu şekilde çocukların kendilerini dışa vurmaları ve neden korku ve endişe duydukları kolaylıkla bulunabilir.

Çocuk ve Ergen Grup Terapisi

Grup terapisinde ise en fazla dikkat çeken durumlar; içe kapanıklık, utangaçlık, yalnızlık gibi yaşanan durumlardır. Bu çocuklarda genel olarak sosyal alanda problemler yaşamaktadır. Bu tedavi yönteminde hem ergenlerin hem de çocukların arkadaşları ile daha iyi bir iletişim kurmaları amaçlanmaktadır.

Çocuk ve Ergen Aile Terapisi

Çocuk ve ergenlerin aileleri ile yaşamış oldukları sorunlardan bazıları; aile bireylerinin boşanması, sevilen aile bireyinin vefatı, ekonomik zorluklar gibi durumlardır. Bu şekilde problemler yaşayan çocukların aileleri ile olan ilişkisi tekrar gözden geçirilir ve daha düzenli ve güvenli bir iletişim oluşturulmaya çalışılır.