KRİZ YÖNETİMİ
25 Mayıs 2020
KİŞİSEL İMAJ VE PROTOKOL
25 Mayıs 2020

KİŞİSEL VERİMLİLİK VE BAŞARI

Kurumsal Eğitimlerimiz >KİŞİSEL VERİMLİLİK VE BAŞARI

Eğitimin Amacı:

Birey gözlendiğinde, kendi ile barışık, kendine güvenli ve verimli olduğu kanısını oluşturan belki de en önemli parametredir proaktiflik (kendiliğinden). İnsanlar, hayata bakışı, yaşam tarzı düşünce ve davranışları ile ikiye ayrılır. Proaktif insan ve Reaktif insan. Aslında, doğamız gereği proaktif yaratıklarız. Tepkisel bir seçim yaptığımız zaman reaktif oluruz. Farklı zamanlarda proaktif veya reaktif davranışlar sergileyebiliriz. Bu da bize hayatta proaktif veya reaktif olmanın bizim isteğimiz ve seçimimiz olduğunu gösterir.

Proaktif İnsan Kimdir?

Kendi dışında gelişen olayları dikkatle süzen, duygusal ve ruhsal zekâsını hassas bir uyumla kullanan, olumlu düşünen, teşvik eden, çözüm odaklı ve çalışkan insandır. Her seçenek için risk analizi yapar, kendisiyle ve çevresiyle barışık yaşar. Bilgi ve entelektüel yeteneklerini sağduyusu ile harmanlar ve üst düzey verimle kullanır. Bu eğitimde birey, kendi verimliliğinin/başarısının önündeki tek engelin kendisi olduğunu deneyimler.

Eğitimin İçeriği:

 • • Potansiyel?
 • • Potansiyelin güçlü yanlar/ değerler ile olan ilişkisi nedir?
 • • Potansiyelimin ne kadar farkındayım
 • • Cesaret
 • • Kendimi ifade edebilmemin potansiyelimle olan ilişkisi
 • • Bilinçaltımın kodları/İçimdeki yargıç/kurban
 • • Düşüncelerimden daha fazlasıyım
 • • Proaktif/Reaktif nedir? Bunlar neye hizmet ederler?
 • • Proaktif olmak ne ile mümkün?
 • • Proaktif olmanın ego ile ilşkisi nedir?
 • • Proaktif olmanın takım olmakla ilişkisi nedir?
 • • Proaktiflik ile potansiyel ilişkisi
 • • Karar alabiliyor olmanın proaktif olmakta etkisi
 • • Liderlikte proaktif olmanın etkisi

Öneriler;

Eğitim, 12 – 16 aralığındaki katılımcı sayısı ile daha verimli geçmekte. Eğitimde öğrenilenlerin içselleştirilmesi, salon uygulamalarını da içeren haliyle 2 günde tamamlanabilmektedir. Eğitim çıktılarına katkı açısından her seviye çalışan profilinin katılması uygun ve önemlidir.