Beden Dili
24 Mayıs 2020
KURUMSAL EĞİTİM ODAKLI YARATICI DRAMA ATÖLYELERİ
24 Mayıs 2020

Kurumlara Sanatla Terapi Uygulamaları

Kurumsal Eğitimlerimiz >Kurumlara Sanatla Terapi Uygulamaları

Kurumlara Sanatla Terapi Uygulamaları

Günümüzün en büyük kronik problemlerinden biri olan stres; bireylerin fiziksel ve ruhsal olarak zorlanmalarından dolayı ortaya çıkan psikolojik bir durumdur.
Uzun bir müddet strese maruz kalan bir çalışanda; kaygı, tükenmişlik hissi, depresyon, uyku problemleri gibi psikolojik rahatsızlıklar ile migren, sindirim problemleri, aşırı yeme ya da iştahsızlık, kalp sorunları gibi fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra, saldırganlık, öfke patlamaları, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi davranışsal rahatsızlıklara da rastlanmaktadır.
Genellikle stresin bir sonucu olarak ortaya çıkan depresyon iş dünyasını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Aynı şekilde stresin şirket içindeki sonuçlarına bakıldığında önemli ölçüde bir performans düşüklüğü, işe devamsızlık, iletişim problemleri ve işten ayrılmalar görülmektedir. Hizmet sektörü hem rekabetçi bir ortamı, hem de değişime hızlı adapte olmayı, aynı zamanda da müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini güler yüzle karşılamayı zorunlu kılmaktadır.
Bir yandan baskı ve hedef beklentilerinin aşırı bir şekilde yükselişe geçtiği iş koşulları, diğer yandan da iş dışında bireylerin yüzleşmek durumunda oldukları kendi maddi ve manevi sorumlulukları, cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm çalışanların hayatla başa çıkmalarını zorlaştırmakta, onları stresin yarattığı hastalıklara karşı korunmasız bırakmaktadır.

Sanatla Terapinin İş Dünyasındaki Güç ve Etkisi :

Günümüzde şirketler için “İnovasyon” olmazsa olmaz bir kavram durumundadır. Bunun hayata geçirilebilmesi için de şirket çalışanlarının “İnovatif” yani yenilikçi ve yaratıcı olmaları kaçınılmaz olarak gerekmektedir.
Sanat terapisine katılan bireylerin içlerindeki yaratıcı potansiyeli açığa çıkartmak, sezgisel düşünebilmek ve onlara yenilikçi, eleştirel / sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmak bu çalışmaların başlıca hedefleridir.
Günümüzdeki modern şirketlerde sanat terapisi hizmeti olarak çoğunlukla grup ifadesel sanat terapisi tercih edilmektedir. Bireyselden ziyade toplu eğitim modellerine dayalı olan bu terapi hizmeti toplu olarak gerçekleştirilen sanat eğitim ve uygulama çalışmalarına dayanmaktadır.
Bu grup çalışmalarının şirketlere ve bireylere başlıca faydaları şunlardır;

  • Ekip içerisindeki çatışmaların çözümü
  • Bireylerin kendi iç dünyalarındaki çatışmaları çözmelerine destek olmak
  • Ekipteki bireyler arası etkileşimi arttırmak
  • Bireylerdeki potansiyelleri açığa çıkarmak
  • Yaratıcılığı geliştirmek
  • Ekip ruhunun gelişmesi
  • Ekip içi iletişimi güçlendirmek
  • Grup ve şirket vizyonu oluşturmak
  • Bireylere eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmak

Öneriler;

Ve en önemlisi kendilerini ÖZGÜRCE İFADE ETMELERİNİ sağlamayı amaçlamaktadır.