TAKIM KOÇLUĞU
21 Mayıs 2020
KARİYER KOÇLUĞU
21 Mayıs 2020

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Koçluk ve Danışmanlık > ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

'' Kimseye birşey öğretemezsiniz, sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.’’ Galileo.

Neden Eğitim Koçluğu?

Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Koçluk öğrencinin; kendini tanımasına, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedef belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, organizasyon el beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yasadığı/karşılaşabileceği problemlerle bas etme becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Ben ne istiyorum?
Ben neler yapabilirim?
Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?
Ben nerede olmak istiyorum?
Sorularına öğrenciyle birlikte cevap bulmaya çalışır.
Öğrenciyi kendi gündeminde tutar
Öğrencilerin ailesi, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlemesine yardım eder.
Öğrencilerin zaman kullanım becerilerini geliştirir.
Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar.
Öğrencilerin öz güven ve öz saygı geliştirmesine destek olur.

Bu nedenle koçluk sistemi çerçevesinde yapılacak çalışmalar;

Ne yapmak istiyorum?
Nereden başlamalıyım?
Güçlü ve zayıf yanlarım neler?
Kendimi ne kadar tanıyorum?
Bir hedefim var mı?
Kendimi nasıl geliştirebilirim?
Kendimi nasıl ifade edebilirim?
Kendime güvenim ve inancım ne kadar?
Hangi mesleği seçmek istiyorum?

Eğitim koçu ne yapar?
Kimler eğitim koçu ile çalışır?

Farkındalıklarını artırarak yetenekli olduğu alanları saptamak ve uygun mesleği seçebilmek
Hedef belirlemek ve bu hedefe yönelik eyleme geçebilmek
Öğrenmenin kendilerine uygun yöntemini bularak okul başarısını artırmak
Öğrendiği teknikleri uygulayarak sınav başarısını artırmak
Odaklanma ve konsantrasyon düzeyini artırmak için öğrenmek için koçluğa ihtiyaç duyarlar.
Öğrencilerin kendilerine uygun ve heyecan veren hedef belirlemesi ve içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır, kısa vadede uygulanır hale getirir
Öğrencilerin kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenirler.
Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.
Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratılır.
Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.
Öğrencilerin bedensel, duygusal, zihinsel ve ruhsal, çok yönlü gelişimleri desteklenir.
Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.
Motivasyonları artar.
Öğrenme kolaylaşır, öğrenciler öğrenmeyi severler.
Amaç ve proje geliştirme, strateji belirleme ve sonuçlandırma becerisi kazanırlar.
Çözüm üretme, problem çözme yetenekleri gelişir.
Zorluklar karsısında gücünü koruyabilecek şekilde hazırlanırlar.
Kimse yanlış ya da hatalı değildir.
Kişi ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahiptir.
Her davranışın altında iyi bir niyet yatar.
Eğer cevabı beğenmediysen başka bir şey denemelisin.
Kişi bulunduğu Sartlar içinde verebileceği en iyi kararı verir.
Başarısızlık yoktur geri bildirim vardır.
Dünya için mümkünse benim için de mümkündür… Bu sadece “ nasıl” ı bulma meselesidir.