YAŞAM KOÇLUĞU
21 Mayıs 2020
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU
21 Mayıs 2020

TAKIM KOÇLUĞU

Koçluk ve Danışmanlık > TAKIM KOÇLUĞU

TAKIM KOÇLUĞU

Takım Koçluğu, gerçek bir takımı anlamlı organizasyon hedeflerine hizmet etmek için performansını ve zevkini en üst düzeye çıkarmak, kolaylaştırmak ve meydan okumak sanatıdır.
Gerçek bir ekip “karşılıklı olarak hesap verebilecekleri ortak bir amaca, performans hedeflerine ve yaklaşıma kendini adamış tamamlayıcı becerilere sahip küçük bir gruptur” (1993, Takımların Bilgeliği :Harvard Business School, Boston).
Takım Koçluğu'nda müşteri, takım lideri ve doğrudan raporlarının her birini içeren gerçek bir takımdır. Tüm ekibin performansının değerlendirildiği ortak hedefler için birlikte çalışırlar. Bir takımdaki bireyler bu nedenle birbirine bağımlıdır.
Çoğu zaman gerçek takımlar aşağıdaki gibi sorunlar nedeniyle yüksek performans gösteremezler;

  • Belirsiz hedefler veya daha geniş örgütsel strateji ve kültürle zorlayıcı veya uyumlu olmayan hedefler
  • Takım karar ve süreçlerindeki belirsizlik
  • Ekipte etkili iletişim yönergeleri ve ekip kolaylaştırıcı rutinlerin bulunmaması
  • Ekibin paydaş yönetimi stratejisindeki eksiklikler
  • Ekip üyeleri arasındaki güven yetersizliği nedeni ile çalışma ortamının gereksiz kaygı, stres ve rahatsızlığının artması

Bu saydığımız blokajlar tüm işletmelerde iş performansı üzerinde dramatik bir etki yaratabilmektedir.
Takım Koçları, mevcut örüntüler hakkında farkındalığı artırmaları için destekleyerek ve üyelerini takım süreçlerini, ilişkileri ve performansı geliştirmek için kaynaklarından, güçlü yanlarından ve hayat veren güçlerden yararlanmaya zorlayarak ekiplerle fazla mesai yaparlar.
Takım performansını artırmak için aynı takımın bireylerinin işbirliği yapmasını istediğimizde Takım Koçluğu uygularız. Takım koçu, bir takımın aşağıdakileri yapmasına yardımcı olur;

  • Etkileyici bir vizyon ve strateji oluşturmak
  • Değerlerinizi ve misyonunuzu ifade etmenizi sağlamak ve bunları tutarlı ekip uygulamalarına dönüştürmek
  • Çalkantılı bir andaki güveni arttırmak
  • Yeni ekip üyeleri ekibe girdiğinde etkili bir çalışma sözleşmesi oluşturmak
  • Gizli çatışmaları daha güvenli ve verimli bir şekilde ortaya çıkarmak ve yönetmek