YETİŞKİNLER İÇİN NEFES TEKNİKLERİ ATÖLYESİ
23 Mayıs 2020
SANATLA TERAPİ ÇOCUK ATÖLYESİ
23 Mayıs 2020

YARATICI DRAMA

Atölyeler > YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama, çocukların sanatsal duyarlılığını, kendisi, başkaları ve dünya hakkındaki bilincini arttıran ve her çocuğun hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır.
Eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi, yani çocuklara istenilen davranışların, alışkanlıkların ve tutumların kazandırılması için uygun eğitim tekniklerinden yararlanılması gerekmektedir. Drama, eğitime büyük katkılar sağlayan tekniklerden biridir. Yaratıcı Drama, çocuklarda işbirliği becerisinin gelişimi için fırsatlar sunmaktadır . Çocuğun sosyal gelişimi hızlandıkça kendine güveni artmaktadır. Çocuklarda problem çözme ve iletişim becerileri gelişmektedir. Drama pasiflikten ziyade aktif katılımı, bağımsız olmayı, demokratik olmayı, kişinin kendi becerilerinin farkında olmasını sağlamaktadır.

Yaratıcı Dramanın Çocuklar Üzerindeki Faydaları

Yaratıcı Drama çalışmaları çeşitli kaynaşma-ısınma oyunları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon gibi etkinliklerden oluşmaktadır. Drama etkinlikleri sonucunda; bireylerde kalıcı davranış değişikliklerinin bulunduğunu gösteren pek çok araştırma vardır.
Bu araştırmalara göre Yaratıcı Dramanın çocuklar üzerinde;

  • Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama, eleştirel düşünme becerisini geliştirme,
  • Grup içinde hareket edebilme becerisini geliştirme,
  • Kendine güven duyma ve karar verme becerileri kazanma,
  • Sözcük dağarcığını geliştirme yoluyla, dil ve iletişim becerileri kazanma,
  • İmgelem gücünü, duyguları ve düşünceleri geliştirme,
  • Başkalarını anlama ve hissetme becerisini geliştirme ve farklı olay olgu ve durumlarla ilgili deneyim kazanma,
  • Moral ve manevi değerleri geliştirmede etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Atölye çalışmalarımız 4-14 yaş arası çocukarı kapsamakta ve yaş gruplarına göre oluşturulan gruplar halinde yapılmaktadır.
Atölye çalışmalarımız hafta içi ve hafta sonu grupları olarak uygulanmaktadır.