ACCESS BARS
24 Mayıs 2020
YETİŞKİNLER İÇİN NEFES TEKNİKLERİ ATÖLYESİ
23 Mayıs 2020

YETİŞKİNLER İÇİN SANATLA TERAPİ ATÖLYESİ

Atölyeler > YETİŞKİNLER İÇİN SANATLA TERAPİ ATÖLYESİ


YETİŞKİNLER İÇİN SANATLA TERAPİ ATÖLYESİ

Sanatın tuhaf gücü, hem kişisel intrapsişik, hem kişiler arası, hem çok katmanlı, hem de ardışık olayları, dilsel olmayan tek bir görsel ifadeye indirgeyerek sembolize edebilir. Sanatsal sembol bir yoğunlaşmadır; birden fazla anlam taşır ve doğası gereği belirgin kutuplaşmaları bütünleştirebilir; gerçeklik ile fanteziyi, bilinçli ile bilinçsizi, düzenli ile karmaşık olanı, düşünce ile duyguyu… Sanat terapisinde yardımcı olan şeyin, belki de, karmaşık hislere biçim vermenin kendisi olduğuna dair deneyimlerle sabit olan pek çok kanıt vardır. Bu doğru olabilir, çünkü, yaratan kişinin kafasındaki karmaşa üzerinde kontrol sağlayabildiğini hissetmesini sağlar. Frankl’ın da söylediği gibi, “Acı çektiğimiz duygu, açık ve net bir biçim verilip, resmini kesinleştiğinde, acı çekmeye indirgenir.”
Bu değerlerle, sanat deneyimi içinde, “birey” olarak adlandırılan bir silsileye ulaşılır. Bu silsile, bireysel enerji, keşif, izlenim, ustalık, bağımsızlık, serbest bırakma, farkındalık, kabul etme, hoşlanma, zevk alma ve büyüme ile geriye kalanların tamamının hem nedeni, hem de sonucudur.
Sanat terapisini, diğer bağlamlardaki sanattan ayıran özelliklerden biri, terapist ve danışan arasındaki ilişkinin önemidir.
Terapistin yarattığı fiziksel ve ruhsal bir çevredir. Bu ortamda bir veya daha fazla kişi diğerlerini keşfedebilir, genişleyebilir ve kendilerini sanat yoluyla anlayabilir anlatabilirler.. Bu ilişkide kişi, kendini gönüllü olarak diğerlerine açar ve bir diğer kişiyle kendi yaratıcı ifadelerine ve kendisine bakmayı öğrenir. Ekseriya, ya çok az sözcük vardır ya da hiç. Ama birlikte olmak ve süreç ve ürünün her ikisini birden paylaşmak, aksi takdirde çok örseleyici ve kırılgan olabilecek ortamı korunma, değerlilik ve hatta kalıcılıkla donatır.
*Sizde içinizdeki çocukla uzlaşmak, geçmişinizdeki yaraları sanatla şifalandırmak istiyorsanız sizleri, haftada bir gün 1.5 saatten oluşan atölyelerimize bekliyoruz.
*Özel grup oluşturmanıza olanak sağlamak ve grup indirimlerimzden yararlanmak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.